Tájékoztatás

Elõzmény: A Halász kft. 2006.-ban halászat mentes vízzé nyilvánította a Tisza szolnoki szakaszát( 341-329 fkm.), és a Zagyva folyón a torkolattól a Malomszögi vashídig. A Közép-Tisza Vidéki Horgászegyesületek Szövetsége és a halõreink jelezték, hogy komoly probléma van az ívó halak védelmével, mivel a hamarabb jött áradás miatt a halak is hamarabb kezdtek a fajlagos tilalomnál ívásba. Ezért az idei engedélyeken bevezettük a horgásztiltást a Zagyva folyó torkolatától a Malomszögi vashídig az ívási idõszak kezdetétõl ( február 15) az ívási idõ végéig(június 15), ha a Tisza vízállása 220 cm feletti.

A területi engedélyek forgalmazásának megkezdése óta azonban nagyon sok horgászészrevétel érkezett a jegyforgalmazóinkon keresztül hozzánk, hogy hogyan lehetne ezt a tiltást jobban ésszerûsíteni. Az idei év elég speciális idõjárási helyzetének a következtében a halak ívásra való felkészültsége is teljesen másképp áll, mint egy átlagos évben, és ezért nem feltétlenül szükséges ilyen hosszú tiltás. Sajnos olyan kósza hírek is elterjedtek, aminek természetesen semmiféle valóságalapja nincs, hogy azért akarjuk a horgászokat letiltani, hogy a halászok nyugodtan tudjanak dolgozni.

Ezek alapján a Halász Kft. ügyvezetése kezdeményezte a halászati hatóság felé, hogy a tiltott idõszakot módosítsuk. A felügyelõség is elfogadta az érveinket, és maximálisan támogatta, hogy a tilalmi idõpont április 15-tõl május 30-ig tartson, valamint a tilalmi határként nyilvántartott 220 cm-es Tiszai vízállás 300 cm-re módosuljon. A halak sikeres ívását védendõen a Natura 2000 Program céljainak alárendelve magunkat a halászat is tiltott a Malomszögi vashíd, valamint a Zagyvarékasi közúti híd között, ha a Tisza szolnoki vízállása 300 cm feletti. A halászati módszereink közül csak varsával, kecével és pirittyel folytathatunk halászatot, és nem lehetséges a nyakzóhálók ( marázsa, meslenc, lesháló ,tükörháló, kopoltyúháló), valamint kecsegeháló használata.
A tilalom 2,5 hónappal való csökkentése ésszerû kompromisszumokon alapul, de azt a horgásztársadalomnak is tudomásul kell venni, hogy az ívó és vermelõ halakat fokozottan kell védenünk és óvnunk, hogy az elkövetkezõ években is megfelelõ ivadékmennyiséggel gyarapodjon a folyó halállománya, természetesen a folyamatos telepítések mellett. Erre azért is van szükség, mert régiónkban 10 %-kal növekedett a horgászok létszáma a kedvezõ hal és idõjárásnak köszönhetõen a 2006-os évben.

A vermelõ helyekkel kapcsolatosan már most is igen pozitív tapasztalataink vannak az elmúlt idõszakban , ugyanis köszönhetõen a teljes tiltásnak, már 3 olyan hírhedt "gereblyést" sikerült kiszûrnünk, akikre korábban nagyon nehezen tudtuk bizonyítani a szabálytalanságokat.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy az idei évtõl a területi engedélyen megjelentetjük, hogy a horgász hozzájárul és tudomásul veszi, hogy szabálytalanság esetén róla videó vagy fénykép felvétel készülhet, mert ez nagyban megkönnyíti a bizonyítást és az eredményes halõrzést.

A környezetvédelem és a partok könnyebb tisztántartása érdekében egyetértésben a megyei szövetsége kötelezünk mindenkit aki a területi engedélyünket kiváltja, hogy egy minimum 10 literes szemetes zsákot tartson magánál ( és azt használja is) és vigye benne el a vízpartról a saját maga és a horgászhely környékén található szemetet.

Külön kiemelem , hogy már 3 éve kizárólag a figyelmeztetést alkalmazzuk a szemetes helyen való horgászatért és a fogási napló nem megfelelõ vezetéséért, de az idei évtõl automatikusan bevonásra kerül a területi engedély a fent említett szabálytalanságok valamelyikének elkövetése esetén.
A területi engedélyen szereplõ 13 db. (46 fkm.) vermelõ hely egy keretet jelent melyen belül, 7 lesz kiemelten és mindennaposan ellenõrizve, ugyanis ezek azok a frekventált területek melyet a halak kiemelten szeretnek, és így azt is vizsgálni tudjuk, hogy milyen hatással van a halak mozgására, hogy egy területet levédünk. A területi engedélyben A 7 vermelõ hely a következõ:
- 397-394 fkm. Tiszabura
- 358-356 fkm. Nagykörü-Óballa
- 354-352 fkm. Nagykörü-Óballa
- 328-326 fkm Feketesarok
- 307-306 fkm Martfû
- 276-275 fkm Tiszakécske
- 271-269 fkm Tiszaug

Ezek a vermelõ helyre vonatkozó tilalmak akkor lépnek érvénybe, ha a Tisza szolnoki vízállása 300 cm alatti, mert a 300-as vízállás fellett nincs értelme a tiltásnak. A tilalmi idõ a vermelési helyeken is módosult, mert a december 1-tõl február 28-ig tartó tiltást, január 1-tõl február 28-ig terjedõ idõszakra módosítottuk.
Ezeket a vermelõ helyeket fokozott ellenõrzéssel próbáljuk óvni, de szeretnénk, ha a megyei horgászszövetséggel együttmûködve ( az érintett horgászegyesületeket bevonva) lehetne mind az ellenõrzést, mind a felügyeletet megoldani.

A Tisza egy rendkívül szeszélyes vízjárású folyó, és évente átalakíthatja a mederviszonyait, így ezek a vermelési helyek sincsenek kõbe vésve, hiszen a halász-horgász tapasztalat sokkal jobban tudja nekünk megmutatni, hogy hol vermelnek a halak, és mely területeket kell védeni. Ezért fontos olyan kompromisszumokon alapuló területkijelölés, melyet a halászok és horgászok a hatóságokkal is el tudnak fogadtatni és azok betartásáért mind a két tábor hasonlóan sokat tesz.

Összefoglalva a változásokat:
1. a Zagyva folyón tilos a halászat és horgászat a tiszai torkolattól a Szászberekig április 15-tõl május 30 ig, ha Tisza szolnoki vízállása 300 cm feletti
2. A halászat csak a Malomszögi vashíd és a Zagyvarékasi közúti hídig lehetséges,( kivéve az 1. pontban foglaltakat) a következõ halászati eszközökkel: varsa, kece, piritty
3. A Tiszai vermelési helyek a következõk:
- 397-394 fkm. Tiszabura
- 358-356 fkm. Nagykörü-Óballa
- 354-352 fkm. Nagykörü-Óballa
- 328-326 fkm Feketesarok
- 307-306 fkm Martfû
- 276-275 fkm Tiszakécske
- 271-269 fkm Tiszaug
4. A vermelési helyeken a teljes halászati-horgászati tiltás január1.tõl február 28.-ig van érvényben, ha a Tisza szolnoki vízállása 300 cm alatti.